top of page

The Jævla Homo Effect

Et tre minutters videoverk 

Bakgrunn

Dette er et kunstprosjekt som skal fremstille bivirkningene av utenforskap. 

Jævla homo er et begrep som ofte brukes uten at brukeren av begrepet nødvendigvis er helt innforstått med at det også brukes i de aller verste homofobiske voldsscenarioene. Dette har jeg demonstrert i en video som bruker The Kuleshov effect.

Å bruke en del av folks identitet som skjellsord er ikke greit, men det å forstå den fulle konsekvensen av det kan være vanskelig, spesielt for ungdom. Dette kunstverket illustrerer konsekvensene av å bruke homo som skjellsord ved å anvende The Kuleshov effect. Det er altså konteksten som er viktig i forhold til hvilken effekt begrepet homo har. Som arvtaker av våre holdninger, kamper og seire er det faste innslaget i hver sekvens en ung tenåring. Dette mener jeg er et viktig grep for å demonstrere hvor viktig ord er, og hva slike begreper kan føre til.

Kunstprosjektet skal bidra til å skape trygge rammer, utfordre samfunnsdebatten på Sørlandet og sikre likestillings-, inkluderings-, og mangfolds arbeidet i regionen. For å kunne forankre dette arbeidet politisk er deltakere og publikum under Arendalsuka, 2022 målgruppa i første omgang.

Ta kontakt for å vise verket på kunstarenaer, skoler e.l

3

Kontakt:

The jævla homo effect.png

HEGEH - Artist - Norway

H

E

G

H

E

bottom of page